Wojciechowski, J. (2019). Bibliotekarz – biblioteka – historia. Biblioteka, (23(32), 325-331. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.14