Wojciechowski, J. (2019). Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga. Biblioteka, (23(32), 349-352. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.16