Wojciechowski, J. (2019). Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska- -Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Biblioteka, (23(32), 361-367. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.18