Łopaczyk, J. (2019). Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918. Biblioteka, (23(32), 379–391. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.20