Tomaszewski, R. (2008). O bibliografii pszczelnictwa polskiego. Biblioteka, (12(21), 29-53. https://doi.org/10.14746/b.2008.12.2