Kaźmierczak, B. (2008). Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych. Biblioteka, (12(21), 85-99. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/242