Piejko, R. (2008). Narodowy Zasób Biblioteczny - doświadczenia dziesięciu lat. Biblioteka, (12(21), 117–127. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/244