Dąbrowicz, M. (2008). Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (12(21), 147-164. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/246