Pilitowska, K. (2007). Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NLP) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki. Biblioteka, (11(20), 139–151. https://doi.org/10.14746/b.2007.11.8