Wojciechowska, M. (2020). Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania. Biblioteka, (24 (33), 277-301. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.10