Nowak, Łukasz. (2021). XV-wieczny odpis psalterium abbreviatum z kodeksu Jakuba z Kowalewic (BU Rkp. 1746). Biblioteka, (25 (34), 13–28. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.2