Barełkowski, M. (2021). Niemieckie gazety i czasopisma w krajobrazie prasowym Poznania i Wielkopolski przed rokiem 1918. Przyczynek do zbadania ciekawej grupy źródeł. Biblioteka, (25 (34), 151–169. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.8