Łukaszewski, J. (2021). Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce pierwszej połowy XVI w. Biblioteka, (25 (34), 29–77. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.3