Rychlik, M. (2022). Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka, (25 (34), 233–246. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.12