Mikołajska, A. (2021). Małgorzata Kisilowska, Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii, Warszawa: SBP 2021 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 276. IS BN 978-83-65741-69-1. Biblioteka, (25 (34), 311-323. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.20