Wańka, D. (2007). Bożena Koredczuk, Początki teorii bibliologii. Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802 - 1804) Gabriela Etienne’a Peignota. Analiza i recepcja, Wrocław 2005. Biblioteka, (11(20), 221-224. https://doi.org/10.14746/b.2007.11.14