Grodź, I. (2022). Biblioteka a grywalizacja. Rozważania teoretyczne (zarys tematyki). Biblioteka, (26 (35), 327–342. https://doi.org/10.14746/b.2022.26.11