Biniaś-Szkopek, M., & Losik, A. (2024). Czy historycy śnią o cyfrowych rękopisach? Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej w warsztacie badacza przeszłości. Biblioteka, (27 (36), 295–312. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.13