Gajowiecka-Misztal, J. (2023). „Nie wierzę w bajki!”: Henrietta Regina Davidson Avram (1919–2006). Biblioteka, (27 (36), 177–197. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.8