Górski, M. (2024). Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Historia powstania na podstawie analizy dostępnych dokumentów oraz najważniejsze fakty w 25-leciu działalności. Biblioteka, (27 (36), 313–339. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.14