Lewoniewski, W. (2024). Najczęściej cytowane źródła informacji naukowej w artykułach Wikipedii w różnych językach. Biblioteka, (27 (36), 269–294. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.12