Szafrański, L., & Urbaniec, M. (2023). Wykorzystanie wskaźników altmetrycznych w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (międzyuczelnianej platformie deponowania danych). Biblioteka, (27 (36), 257–267. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.11