Sjökvist, P. (2024). O literackich łupach wojennych w bibliotekach prywatnych. Przypadek zbiorów Clasa Rålamba w Länna Gård. Biblioteka, (27 (36), 15–29. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.2