Drabek, A. (2024). Polskie czasopisma humanistyczne i teologiczne w bazie Scopus: w kierunku umiędzynarodowienia. Biblioteka, (27 (36), 225–256. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.10