Rybarczyk, A. (2024). Zróżnicowanie języka formy – wizualno-werbalny charakter kolekcji Liberatura ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na podstawie wybranych przykładów. Biblioteka, (27 (36), 151–175. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.7