Wojciechowski, J. (2012). Uczelniana sieć biblioteczna. Biblioteka, (16(25), 83–114. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/395