Pokora, P. (2013). Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Biblioteka, (17(26), 37–51. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.2