Łopaczyk, J. (2024). Od Redakcji. Biblioteka, (27 (36), 7–11. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.1