Łukaszewski, J. (2015). Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu. Biblioteka, (19(28), 31-45. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.02