Przybyszewska, A. (2015). Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich. Biblioteka, (19(28), 117–128. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.06