Dąbrowicz, M., & Jazdon, A. (2015). Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Biblioteka, (19(28), 129–157. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.07