Karwasiński, P., & Wesołowska-Mis, H. (2015). Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych. Biblioteka, (19(28), 159–183. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.08