Grażyńska, I. (2015). Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie. Biblioteka, (19(28), 203-215. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.11