Wyszowska, I. (2014). Poznań i jego mieszkańcy XIX wieku w pamiętnikarskim dziele Przechadzki po mieście Marcelego Mottego. Biblioteka, (18(27), 135-170. https://doi.org/10.14746/b.2014.18.6