Nowak, P. (2014). Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014, ss. 261. Biblioteka, (18(27), 265-271. https://doi.org/10.14746/b.2014.18.16