Jazdon, A. (2016). Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929–1939. Biblioteka, (20(29), 97-122. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.7