Skutecki, J. (2016). Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego. Biblioteka, (20(29), 123-132. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.8