Wojciechowski, J. (2016). O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. naukowa Michał Federowicz, Sławomir Ratajski. Biblioteka, (20(29), 263–270. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.19