Korzo, M. A. (2016). "Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich. Biblioteka, (20(29), 71–80. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.5