Franczak, R. (2016). Oprawa "Homiliarum" z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Biblioteka, (20(29), 55–70. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.4