PRZYCHODNIAK, Z. Jak powstawaƂa korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?. Biblioteka, n. 21(30), p. 181-204, 15 grudz. 2017.