WOJCIECHOWSKI, J. „Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410. Biblioteka, n. 21(30), p. 259-270, 15 grudz. 2017.