WOJCIECHOWSKI, J. Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 220. Biblioteka, n. 21(30), p. 277-286, 15 grudz. 2017.