WOJCIECHOWSKI, J. LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, s. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, nr 168). Biblioteka, [S. l.], n. 21(30), p. 293–300, 2017. DOI: 10.14746/b.2017.21.18. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/12127. Acesso em: 3 grudz. 2022.