MURASZKO, M. Oprawa kaliskich druków z 1620 roku udekorowana radełkiem jagiellońskim z popiersiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Biblioteka, n. 22(31), p. 75-86, 15 grudz. 2018.