KRZAK-WEISS, K. Typologia sygnetów drukarskich (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku). Biblioteka, n. 13(22), p. 7-18, 1 sty. 2009.