CHACHLIKOWSKA, A. O potrzebie biblioterapii. Biblioteka, n. 17(26), p. 279-284, 1 sty. 2013.