KŁUDKIEWICZ, K. Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego. Biblioteka, n. 23(32), p. 121-165, 15 grudz. 2019.