WAGNER, Z. Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji. Biblioteka, n. 23(32), p. 235-261, 15 grudz. 2019.