MURASZKO, M. Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Biblioteka, n. 23(32), p. 277-287, 15 grudz. 2019.